Zakres usług

Oferta

Szukasz prawnika?
Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

 • konsultacje prawne w sprawach dotyczących bieżącej działalności operacyjnej, także prowadzone online,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz udział w negocjacjach handlowych,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie spraw sądowych przedsiębiorcy,
 • przegotowywanie dokumentacji korporacyjnej,
 • pomoc w opracowaniu najlepszej strategii biznesowej.

Sprawy sądowe, arbitrażowe i mediacje

 • kompleksowe prowadzenie sporów sądowych i arbitrażowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego,
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju pozwów, wniosków i środków odwoławczych,
 • reprezentacja na rozprawach sądowych,
 • udział w negocjacjach i mediacji, również prowadzonej online;
 • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Inwestycje w condohotele
i aparthotele

 • ocena ryzyka inwestycji,
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości hotelowej,
 • analiza umów sprzedaży lokali w codo i aparthotelach,
 • przygotowywanie projektów i analiza umów z operatorami dotyczących zarządzania lokalami,
 • bieżące wsparcie prawne właścicieli lokali,
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych condohoteli
  i aparthoteli,
 • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących inwestycji,
 • dochodzenie należności.

Inwestycje budowlane

 • kompleksowa pomoc prawna przy realizacji inwestycji budowlanych, w tym także realizowanych w systemie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, opiniowanie umów dotyczących inwestycji budowlanych (m.in. umów o wykonanie dokumentacji projektowej, umów o roboty budowlane, umów o pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji),
 • spory sądowe związane z realizacją inwestycji budowlanych (m. in. o zapłatę wynagrodzenia, kar umownych lub odszkodowania)

Nieruchomości

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości (m.in. zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności),
 • przygotowywanie wniosków do sądów wieczystoksięgowych, dotyczących w szczególności wpisu prawa własności, wpisu lub wykreślenia hipoteki i innych praw.

Spółki prawa handlowego

 • zakładanie spółek, przekształcenie, połączenie i podział spółek,
 • zbycie udziałów lub akcji, zmiany umów i statutów,
 • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • tworzenie uchwał, protokołów, regulaminów i innych aktów prawnych,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał organów spółek kapitałowych,
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence).

Sprawy rodzinne

 • konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, również online,
 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 • reprezentacja w sporach o podział majątku po rozwodzie,
 • reprezentacja w postępowaniu o alimenty, o ustalenie kontaktów z dziećmi i wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • udział w negocjacjach i mediacji,
 • przygotowywanie, opiniowanie treści porozumień zawieranych w sprawach rodzinnych.

Prawo spadkowe

 • konsultacje prawne z zakresu prawa spadkowego, również online,
 • reprezentacja w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek,
 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie działu spadku (sądowego lub polubownego).