Agata Lickiewicz ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie, po ukończonych studiach, rozpoczęła aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych.

Ponadto, ukończyła podyplomowy kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów w Szkole Prawa Procesowego "AD EXEMPLUM", prowadzonej przez Fundację Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie "IUDICIUM ARS EST".

    "... Moim priorytetem jest dobro Klienta, a co za tym idzie - najwyższa jakość świadczonych usług. Każda powierzona mi sprawa jest wnikliwie i drobiazgowo analizowana w celu dobrania najbardziej optymalnych rozwiązań. Udzielając pomocy prawnej, angażuję całą moją wiedzę i doświadczenie.


W kontaktach z Klientami stawiam na otwartość, empatię i zrozumiały dla obu stron dialog. Dobra jakość wzajemnych relacji przekłada się również na powodzenie prowadzonej sprawy, czego mam pełną świadomość. W sposób szczególny dbam o zachowanie tajności przekazywanych mi informacji, poufność i dyskrecję, mając na uwadze to, jak delikatne sprawy są mi powierzane.

Zaufanie i uznanie jakimi obdarzają mnie Klienci są dla mnie najlepszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy."

Zapraszam do współpracy.
Agata Lickiewicz  


Palmak © 2016 Polityka prywatności